כללי

 1. הרכישה באמצעות האתר (להלן: “קרית גן”) כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה. רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה, באופן שהתקנון מהווה חוזה בין הלקוח לקרית גן. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ולנקבה כאחד.
 2. הזמנה ואספקת החומרים “הקבצים הוירטואליים או המוצרים” (להלן: המוצרים) תתבצע על פי הוראות תקנון האתר.
 3. “קרית גן” שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תקנון האתר מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. ללקוח העושה שימוש באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי “קרית גן” בגין עדכון ו/או שינוי כאמור.
 4. כל זכויות הקניין הרוחני במוצרים הנמכרים באתר, בתמונות ו/או בכל התכנים באתר זה הינם של “קרית גן” בע”מ בלבד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך שהיא בכל התכנים האמורים לעיל אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב של “קרית גן”. כמו כן השימוש במוצרים הינם אך ורק בצורתם המקורית. אין לבצע בהם שינויים הן בצורה דיגיטלית והן לאחר ההדפסה גם לצורך שימוש פרטי.
 5. פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של “קרית גן” עשוייה לגרור תביעה לדין, ונשיאה בכל הנזקים שייגרמו לזכויות של “קרית גן” עפ”י דין, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד.

הרשאות שימוש

 1. המוצרים הנרכשים באתר ”קרית גן”, מיועדים לשימוש לרוכש המוצר בלבד. לרוכש המוצר ישנה זכות להדפיס את החומר ו/או לצלמו במכונה לצילום מסמכים לשימוש פרטי בלבד ולא למטרות מסחר ו/או הפצה ו/או קידום מכירות וכל כיוצא בזה. אין להעביר את המוצרים לאחרים, לרבות הפצתם באמצעים דיגיטאליים, הן באופן פרטי והן ב”רשימות תפוצה” או ב”פורומים” וכדומה.
 2. לתשומת לב, החומר הדיגיטלי הנרכש באמצעות האתר, איננו ניתן לעריכה ע”י הרוכש. הקבצים מוצפנים ולא ניתנים לפתיחה באמצעות תוכנות עריכה, לרבות תוכנות עימוד, הדפסה וכל כיוצא בזה.
 3. שימוש פרטי משמעו שימוש לקבוצה אותה הינך מחנך, ללא הגבלת מספר הילדים בקבוצה וללא הגבלת מספר שנות השימוש.
 4. מנהלי מוסדות, מפקחים, רכזים וכדומה, המעוניינים להשתמש במוצרים עבור יותר מקבוצה אחת, יוכלו ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות בטלפון 052-7697062 ולקבל הצעת מחיר מותאמת על פי מספר הקבוצות ונתונים נוספים, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת ”קרית גן”.

הזמנת מוצרים

 1. באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של מוצרים. חלקם של המוצרים הינם פיזיים ויסופקו ע”י ”קרית גן”. חלקם האחר של המוצרים באתר הינם וירטואליים ומיועדים להדפסה עצמאית ע”י הלקוח, לאחר הורדתם באמצעות קישורית הנשלחת לרוכש לאחר גמר הרכישה.
 2. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר המכירות אזלו מהמלאי או בלתי זמינים לרכישה. במקרה כזה תקבל הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או טלפונית או ע”י אי אספקתו ביחד עם שאר המוצרים שהוזמנו. במקרה זה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים. אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תבוטל הזמנתך ולא תחויב בגין המוצר.
 3. תמונות המוצרים המוצגות באתר, הינן תמונות להמחשה בלבד.
 4. לעיתים תאור המוצר אינו מדויק / מתאים מסיבות שונות, אנו מתנצלים על כך מראש יחד עם זאת לא נוכל לפצות את הלקוח בשל טעות כתיב בתאור המוצר, אך נוכל לקבל חזרה את המוצר ולזכות את הלקוח בגין עלות המוצר.
 5. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא “קרית גן” בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

תהליך ההזמנה

 1. לאחר ביצוע תהליך ההזמנה על ידך, תקבל אישור על כך בדוא”ל. אישור זה אינו מחייב את “קרית גן” לספק את המוצרים והוא רק מעיד שפרטי הקניה נקלטו במערכת.
 2. רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה ו/ או יבוצע התשלום עבור ההזמנה במלואו באמצעי תשלום המקובל על “קרית גן” תחשב קנייתך כבת ביצוע.
 3. ברכישת מוצרים הנמכרים באתר בצורת הדפסה עצמאית ע”י הרוכש, יקבל הרוכש קישורית להורדת המוצר אל כתובת הדוא”ל אותה הזין באתר בעת ביצוע הרכישה. הקישורית להורדת המוצר תקפה למשך שבעה ימים.
 4. המוצר הדיגיטלי הנרכש מגיע על פי רוב כקובץ PDF, לתצוגה ולהדפסה ישירה מתוך תוכנה התומכת בפורמט זה (ובהגבלות שונות, כפי המפורט בסעיף 7).

הזמנה משובשת

 1. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שרכשת באתר, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט באתר “קרית גן” באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבוש בקליטת הצעתך ועיבודה. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הצעתך או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת הצעתך, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות בטלפון 052-7697062.
 2. אם יחולו שיבושים או טעויות בתיאור המוצר, מחירו או בכל פרט אחר, תהיה “קרית גן” רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין הזמנתך.

אמצעי התשלום

 1. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף, הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי שהאתר מותאם לסליקתם.

פרטיות

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידך בעת ביצוע ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שיבוצעו על ידך, יישמרו במאגר המידע של “קרית גן” ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר.
 2. “קרית גן” מתחייבת לכך שהפרטים שמסרת לה נועדו ע”מ להעניק לך שרות טוב יותר.
 3. “קרית גן” מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים למניעת חדירה בלתי רצויה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מאשר  בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד “קרית גן” עקב פגיעות ו/או תקלות ו/או שיבושים.

אספקת המוצרים

 1. למוצרים המיועדים להדפסה עצמאית ע”י הרוכש, תשלח קישורית להורדה אל תיבת דוא”ל של הרוכש כפי כתובת הדוא”ל שהזין בתהליך הרכישה.
 2. ”קרית גן” נוקטת במאמצים רבים על מנת להבטיח איכות גבוהה של קבצים, אך אין באפשרותה להתחייב לתוצאת הדפסה איכותית התלויה בין השאר במדפסת בה משתמש הרוכש ולכן לא תתקבלנה תביעות ותלונות בגין כך.
 3. אספקת המוצרים הפיזיים הנמכרים באתר תעשה על ידי משלוח המוצרים ע”י “קרית גן”, במדינת ישראל בלבד, בעלות 40 ש”ח דמי משלוח, כולל מע”מ.
 4. הובלת המוצרים הינה סטנדרטית כמקובל אצל “קרית גן” וספק ההובלות שלה במקומות נגישים למובילי סחורה.
 5. זמני האספקה להם מתחייבת “קרית גן” יתואמו עם הלקוח במועד ההזמנה ו/או בסמוך לאחריה. (להלן: “מועדי האספקה”) חישוב מועדי האספקה יהיה עפ”י ימי עסקים. דהיינו, ימים א’-ה’ למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים כולל ימי חול המועד. יחד עם זאת, “קרית גן” תעשה כמיטב יכולתה כדי להקדים את זמן האספקה, אם כי אין היא מתחייבת לכך.
 6. “קרית גן” לא תשא בכל אחריות לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת אך לא רק, שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כח עליון, מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר וכיוצ”ב, אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה.

מחירים ותשלומים.

 1. “קרית גן” שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא הודעה מוקדמת.
 2. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, במחיר המוצרים, פלוס דמי משלוח, במידה והוזמן משלוח.
 3. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ ואינם כוללים דמי משלוח.

ביטול, רכישה והחזרת מוצרים.

 1. החזרת מוצרים תתאפשר אך ורק בהסכמת “קרית גן” ולאחר אישורה. כדי להחזיר את המוצרים עליך ליצור קשר טלפוני עם שרות הלקוחות של “קרית גן”. לאחר בירור פנייתך, יהיה עליך להחזיר את המוצר למחסני “קרית גן” על חשבון הלקוח. לאחר החזרת המוצרים, לשביעות רצונה המלאה של “קרית גן” , תזוכה במחיר ששילמת עבורם לא כולל דמי משלוח ועמלת כרטיס אשראי.
 2. במקרה של ביטול הזמנה ו/או קנייה כאמור לעיל, תחויב בנוסף גם בדמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר. אם המוצר סופק, תחול עליך בנוסף גם חובת החזרת המוצר למחסני “קרית גן” כאמור לעיל.
 3. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת מוצר פגום ולא תקין, שומרת לעצמה “קרית גן” את הזכות להציע לך להחליף את המוצר הפגום במוצר תקין. אם תקבל את הצעתה, ישלח אליך המוצר החדש לאחר החזרת המוצר הפגום. אם החלטת לסרב, לא יחויב כרטיס האשראי שלך ולא תחויב בדמי משלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. בכל מקרה, הקביעה באם המוצר היה פגום במועד מסירתו ללקוח תעשה אך ורק על ידי ”קרית גן” על פי שיקול דעתה הבלעדי.
גלילה למעלה

התחברות

דילוג לתוכן